Bạn đang ở :   Tin tức-Sự kiện > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Kon Tum lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Kon Tum lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

        Sáng ngày 22/2/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh.


(Đ/c Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Chủ tịch danh dự Liên minh HTX tỉnh Kon Tum khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Thường trực Liên minh HTX, cùng các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Kon Tum khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

        Hội nghị tiến hành bỏ phiếu thống nhất cho 3 đồng chí thôi Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V và bầu bổ sung 5 đồng chí khác vào Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.


(Quang Cảnh Hội nghị)

        Trong năm 2022, có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong việc phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh thành lập mới 48 HTX, nâng tổng số lên 232 HTX với tổng số lượng thành viên, người lao động là 10.212. Trong đó, 188 HTX đang hoạt động, 44 HTX và 01 Liên hiệp HTX ngừng hoạt động. Tổng doanh thu của các HTX ước đạt khoảng 168.750 triệu đồng, doanh thu bình quân ước đạt 650 triệu đồng/HTX.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh với vai trò là Thường trực của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh trong thời gian tới, phối hợp, tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình 41-CTr/TU ngày 07/10/2022 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

        Đồng thời tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tập thể, HTX. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tạo bước phát triển mới cho kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số trong Liên minh hợp tác xã và HTX thành viên; tăng cường công tác hỗ trợ cho các HTX tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, nhất là các HTX có sản phẩm OCOP…


(Quang cảnh tại Hội nghị)

        Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trình tại Hội nghị; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và phối hợp với các ban, ngành, huyện, thành phố Kon Tum tổ chức các lớp tập huấn pháp luật, chính sách cho cán bộ quản lý, thành viên, người lao động các HTX…

                                                     Phạm Ngoan

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 22/02/2023 Lượt xem : 267
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết