Bạn đang ở :   Tin tức-Sự kiện > Tin Hợp tác xã
    Đăng Nhập
TIN HỢP TÁC XÃ

Đến năm 2030 cả nước sẽ có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, 45.000 HTX, 340 Liên hiệp HTX, với 2 triệu thành viên tổ hợp tác, 8 triệu thành viên HTX, 1.700 hợp tác xã thành viên của Liên hiệp HTX.

 

Thu hoạch lúa vụ hè thu bằng cơ giới ở Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành Nam, tỉnh Tiền Giang.

Dự thảo đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên.

Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp để phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp là: Phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực trồng trọt (lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, trái cây, mía đường...), chăn nuôi (bò sữa, đại gia súc, lợn, gia cầm các loại), lâm nghiệp, thủy sản (nuôi trồng, khai thác), diêm nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển các sản phẩm chủ lực tại địa phương...

Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể HTX trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ là: Chú trọng hướng dẫn xây dựng các HTX dịch vụ công nghiệp ở các làng nghề, tại các cụm công nghiệp nông thôn, tạo tiền đề cho việc hình thành, phát triển các làng nghề mới. Giúp đỡ các HTX hiện đại hoá trang thiết bị, đổi mới công nghệ và sản phẩm, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất định hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX theo vùng, lãnh thổ gồm: Vùng Trung du và miền núi phía bắc; Vùng Đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Về giải pháp thực hiện, các bộ, ngành, hiệp hội Trung ương và địa phương tập trung vào các nhóm giải pháp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; Đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, HTX...

                                                                                                   Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 30/10/2020 Lượt xem : 1570
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Banner
Banner
VBPL_KonTum