Đăng Nhập

 

   Đóng
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

499/QĐ-LMHTXVN

7/8/2017

Quyết định 599/QĐ-LMHTXVN ngày 7/8/2017 về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã"

88/QĐ-LMHTXVN

02/02/2018

Quyết định 88/QĐ-LMHTXVN ngày 02/02/2018 về Quyết định ban hành quy chế thành lập, hoạt động của Tổ công tác và Quy tình xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị

466/QĐ-LMHTXVN

11/5/2018

Quyết định số 466/QĐ-LMHTXVN ngày 11/5/2018 của Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam

1036/QĐ-LMHTXVN 25/9/2018 Quyết định 1036/QĐ-LMHTXVN ngayf25/9/2018 của Liên minh HTX Việt Nam về Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012

174/QĐ-LMHTXVN

6/5/2019

Quyết định 174/QĐ-LMHTXVN ngày 6/5/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020.

429/QĐ-LMHTXVN 18/11/2019

Quyết định số: 429/QĐ-LMHTXVN, ngày 18/11/2019 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt

Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam

Bảng chấm điểm

251/LMHTXVN-TTTT

5/4/2020

Văn bản số 251/LMHTXVN-TTTT ngày 5/4/2020 của Liên minh HTX Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam

479/KH-LMHTXVN

21/7/2020

Kế hoạch 479/KH-LMHTXVN ngày 21 tháng 7 năm 2020 về tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

809/KH-LMHTXVN 23/10/2020

Kế hoạch số 809/KH-LMHTXVN ngày 23/10/2020 về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Số 503/CTr-LMHTXVN 04/8/2021 Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do HTX, THT sản xuất theo chuỗi cung ứng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội
Số 525/LMHTXVN-XTTM 10/8/2021 Về việc triển khai thực hiện Chương trình 503 về Kết nối cung - cầu tiêu thụ hàng hóa do HTX, THT sản xuất.

474/KH-LMHTXVN

19/10/2021

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Liên minh HTX Việt Nam cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phong trào phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid19”

Số: 02/CTr-ĐĐ 05/12/2022

Chương trình hành động số 02/CTr-ĐĐ, ngày 05/12/2022 của Đảng đoàn Liên minh hợp tác xã Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

 

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Banner
Website liên Kết